Dwunasta Niedziela Zwykła 21.06.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
21 czerwca 2020

 
Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość do Boga i bliźniego.
 
Przypominamy, że w kościele zachowujemy odstęp i zasłaniamy nos i usta maseczką ochronną. Jeszcze w pomieszczeniach zamkniętych nie jesteśmy z tego zwolnieni!!! Bardzo prosimy o kategoryczne przestrzeganie tych wytycznych!!! Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych!!!
 
Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa: w dni powszednie o godz. 18.00 w łączności z wieczorną Mszą świętą, a w niedziele o godz. 16.00.
 
Bierzmowanie młodzieży w naszej Parafii odbędzie się w poniedziałek 22 czerwca o godz. 16.00 z rąk księdza biskupa Arkadiusza Okroja. Otoczmy ich naszą serdeczną modlitwą.
 
We wtorek po Mszy św. o godz. 7.00 nowenna do św. Antoniego.
 
We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi zapraszam na specjalną Mszę Świętą o godz. 18.00.
 
W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W tę uroczystość Msze Święte w naszym kościele będą o godz. 7.00 i 16.00!!!
W Litanii do Wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był za nią gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.
 
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i wieczorna Msza św. o godz. 16.00!!! W Górze Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.
 
Zapraszamy również w środę na godz. 17.00 młodzież z klas VIII, wraz z rodzicami i nauczycielami na Mszę świętą dziękczynną, podczas której będziemy dziękować za ukończony pierwszy etap kształcenia, prosząc jednocześnie o potrzebne łaski na dalsze lata nauki.
 
W czwartek po Mszy św. o godz. 7.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 
Dzisiaj w niedzielę 21 czerwca jest nasza kolekta przeznaczona na cele gospodarcze. Od wtorku panowie witrażyści będą kontynuować dalsze prace przy wymianie okien w naszym kościele parafialnym.
 
Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego, w tym roku tak bardzo inny niż zawsze. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Nawet w wakacje można wybrać się na rekolekcje, a odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza w świątyniach, nie tylko podziwiać piękno, ale przede wszystkim oddać cześć Panu całego stworzenia. Pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.
Msze święte w naszym kościele na zakończenie roku będą o:

  • godz. 9.00 – przychodzą klasy VII, VI, V

  • godz. 11.00 – przychodzą klasy IV, III, II, I oraz młodsi

Okazja do spowiedzi św. na zakończenie roku szkolnego w czwartek od godz. 16.00 do 17.15. 

WYTYCZNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO w SZKOLE PODSTAWOWEJ W PINCZYNIE
26 czerwca 2020r. (piątek)

 
Z powodu istniejącego zagrożenia zarażeniem COVID- 19 zakończenie roku szkolnego odbędzie się inaczej niż zwykle. Nie będzie akademii, a wręczenie świadectw i nagród dla uczniów odbędzie się wg następujących zasad.
Uczniowie przychodzą na wyznaczoną godzinę z zachowaniem wymaganych środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk lub rękawiczki, zachowanie bezpiecznego 1,5 m odstępu, nie gromadzenie się). W czasie grupowego odbioru świadectw w szkole mogą przebywać tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 
Wyznaczono 5 obszarów, w których uczniowie odbierają świadectwa od wychowawców:
1. Sala gimnastyczna- uczniowie wchodzą drzwiami przy szatni
2. Korytarz (stare piętro)- uczniowie wchodzą drzwiami ewakuacyjnymi przy sali gimnastycznej
3. Korytarz (stary parter)- uczniowie wchodzą wejściem głównym
4. Świetlica- uczniowie wchodzą wejściem bocznym przy sali 22
5. Korytarz (nowe piętro)- wejście boczne przy kuchni
Osoby, które obawiają się kontaktu z innymi mogą odebrać świadectwo w czasie wakacji w sekretariacie w godz. 9.00- 12.00 lub we wrześniu ( nie dotyczy uczniów klas VIII).
 

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW:

8.00- 8.45
Sala gim.- klasy VIIIa, VIIIb- I.Loroch, A.Przybylska, Z.Bahr, D.Czarnecki-wejście przy szatni
Korytarz (stare piętro)- klasa VIb- A.Radkowska-wejście ewakuacyjne przy sali gim.
Korytarz (stary parter)- klasa VIa- J.Szarkowska-wejście główne
Świetlica-klasa VIIa- A.Kubik-wejście boczne przy s.22
Korytarz (nowe piętro)- klasa VIIb- M.Urban-wejście boczne przy kuchni
 
10.00- 10.45
Sala gim.- klasa Va- M.Choma- wejście przy szatni
Korytarz (stare piętro)- klasa Vb- D.Siwek- wejście ewakuacyjne przy sali gim.
Korytarz (stary parter)- klasa Vc- J.Marcinczyk-wejście główne
Świetlica- klasa IV- B.Ptak-wejście boczne przy s.22
Korytarz (nowe piętro)- klasa IIIb- H.Burczyk-wejście boczne przy kuchni
 
12.00- 12.45
Sala gim.- klasa IIb- B.Galikowska- wejście przy szatni
Korytarz (stare piętro)- klasa IIa- B.Nadolska- wejście ewakuacyjne przy sali gim.
Korytarz (stary parter)- klasa IIIa- A.Prabucka- wejście główne
Świetlica- klasa Ia- A.Mazur- wejście boczne przy s.22
Korytarz (nowe piętro)- klasa Ib- B.Trygalska- wejście boczne przy kuchni
 
W czasie przemieszczania się oraz odbioru świadectw/ nagród uczniowie oraz nauczyciele mają założone maski zasłaniające usta i nos, nauczyciele dodatkowo zakładają rękawiczki. Po wydaniu świadectw danej grupie następuje dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu.