Piata Niedziela Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
29 marca 2020

 
Dalej apelujemy do wiernych naszej parafii, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku. Pamiętajmy, że dyspensa od uczestnictwa we Mszy świętej to nie jest zakaz.
 
W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Dlatego NA MSZY ŚW. SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE ZAMÓWIŁY DANĄ INTENCJĘ!!! Bardzo prosimy o zastosowanie się do tych zaleceń państwowych jak i Episkopatu.
Wszystkie zamówione intencje będą odprawiane zgodnie z kalendarzem, nawet jeżeli nie będzie wiernych. Jeżeli, ktoś chciałby zrezygnować z zamówionej intencji, bo nie będzie mógł uczestniczyć we Mszy św. prosimy, aby zgłosił to telefonicznie.
 
W sytuacjach trudnych, kapłan nie rozstrzyga, kto może wejść do kościoła, ale odprawia Mszę Świętą „sine populo” (bez ludu).
 
Liturgię sprawować będziemy bez udziału służby liturgicznej. Należy zachować przynajmniej dwumetrowy dystans między uczestnikami liturgii.
 
Bardzo prosimy, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom.
 
Zachęcamy wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i Internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
(więcej informacji oraz filmiki na ten temat są w zakładce "w czasie epidemii koronawirusa")Niech ten czas będzie rzeczywiście spędzony przed środkami społecznego przekazu i przeżyty w duchu głębokiej wiary. W zakładce AKTUALNOŚCI – TRANSMISJE W ŚRODKACH MEDIALNYCH można znaleźć informacje na temat transmisji medialnych nabożeństw liturgicznych.
 
Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, a w tym szczególnym czasie epidemii do rozważania tych nabożeństw w naszych domach, w gronie rodzinnym, korzystając z różnych transmisji przed media społecznościowe.
 
We wtorek po Mszy św. o godz. 7.00 nowenna do św. Antoniego.
 
W środę w Pinczynie Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.
 
UWAGA!!! SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA!!!

W środę 01.04., czwartek 02.04. i piątek 03.04. oraz
w poniedziałek 06.04, wtorek 07.04 i środę 08.04.
od godz. 18.30 do godz. 19.30 
 

będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji o wygaśniecie epidemii w naszym kościele. 
W tym czasie będzie okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania!!! Okazja do spowiedzi jest również przed każdą Mszą św.!!! 

Nie będzie innej spowiedzi przed świętami Wielkiej Nocy. Skorzystajmy z tych okazji do spowiedzi zachowując dystans między sobą (2m) oraz ilość osób oczekujących (5 osób). 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tej intencji w naszym kościele od godz.18.30 – 19.30.

W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

W czwartek po Mszy św. o godz. 7.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tej intencji w naszym kościele od godz.18.30 – 19.30.

Nie będzie odwiedzin chorych w pierwszy piątek kwietnia w ich domach. Kto z chorych chciałby jednak kapłana w domu z Sakramentem chorych musi to zgłosić wcześniejszej telefonicznie lub emailowo. Sakrament będzie udzielany przy zachowaniu należytych zasad higieny (w pomieszczeniu znajduje się tylko osoba przyjmująca sakrament).

W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas nabożeństwa o godz. 7.00. Bedzie Adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec i Msza św. W czasie różańca, będzie okazja do spowiedzi, ale nie będzie później tradycyjnego spotkania w salce.

Niech głębokim przeżyciem czasu Wielkiego Postu jest intensywniejsza modlitwa osobista. Sprzyjał temu będzie w nabożeństwach wielkopostnych:

  • w piątki w naszym kościele parafialnym o godz. 17.00 odprawiamy Drogę krzyżową z Mszą świętą,

  • a w niedziele o godz. 15.30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.


Rozpoczęła się już wiosna, a więc czas wiosennych porządków, również na cmentarzach. Bardzo prosimy, aby w tym trudnym czasie dla wszystkich, w miarę możliwości, śmieci z grobów naszych bliskich zabierać do swoich domów.
 
Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas każdej Mszy Świętych obecnym wiernym pobłogosławimy przyniesione palmy i gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Zróbmy również „Palmy” w naszych domach i może w duchu solidarności i świadectwa wiary wystawmy je w naszych oknach.
 
Ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej Czestochowskiej obecnie odwiedza rodziny na ul. Podgórnej. Potem prosimy, aby nawiedzał rodziny na ul. Bocznej, ul. Nadrzecznej, ul. Zblewskiej i ul. Ciskiej. Powierzajmy, na wspólnych modlitwach, wstawiennictwu Matki Bożej ten szczególnie trudny czas dla nas wszystkich. 

Wyrazem troski o kościół są nie tylko modlitwy, ale równie wspieranie go materialnie. Dlatego ważna jest również sprawa ekonomiczna naszej parafii. W dalszym ciągu spłacamy zaciągnięty kredyt na remont kościoła oraz spłacamy okna witrażowe naszego kościoła. Nie było w naszym kościele kolekty inwestycyjnej, ofiary można wpłacać na koto parafialne (zakładka Konto Bankowe). Bóg zapłać za wszelkie złożone ofiary!!!