Pierwsze Piątki

PRAKTYKA PIERWSZYCH PIĄTKÓW I PIERWSZYCH SOBÓT.

 
Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pierwszych sobót oraz pierwszych piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.
 
Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

  • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie;

  • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe;

  • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

  • zalecamy jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek/sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać. Dla lepszego zrozumienia komunii duchowej można obejrzeć poniższe dwa filmiki:

o. Adam Szustak OP – Co to jest komunia św. duchowa?
https://www.youtube.com/watch?v=VHqlBgY1Yf8
ks. Remi Recław SJ - Komunia duchowa?
https://www.youtube.com/watch?v=sv8KAxhYUDY
 

  • zachęcamy, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek/sobota) w sposób godny i pobożny uczestniczyć we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu.
  • Kandydaci do bierzmowania, jeżeli naprawdę uczestniczą we Mszy św. w taki sposób, mogą takie uczestnictwo odnotować w swoich dzienniczkach wpisując: „oglądałem w TV”.
  • ​Analogicznie dotyczy to również uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Dyspensa od obowiązku „chodzenia do kościoła w niedziele i święta” nie oznacza „zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii”. Dyspensa nie oznacza wakacji od Pana Boga. Warto łączyć się w tym czasie z celebracjami, które są transmitowane przez Internet lub telewizję, można oglądać i modlić się, ale nie tak, jak się ogląda filmy czy słucha słuchowiska, lecz łączyć się duchowo z tym, co w kościele się dzieje.

 

Katechezy dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

 
Katecheza online | Modlitwa - istota i znaczenie | część 1 
https://www.youtube.com/watch?v=OTJXqADe_zE&t=7s
 
Katecheza online | Modlitwa w praktyce | część 2
https://www.youtube.com/watch?v=UV0546BbjcM
 
 

Katechezy dla rodziców kandydatów do bierzmowania

 
Katecheza - online | Bierzmowanie | ks. bp Arkadiusz Okroj 
https://youtu.be/U3qcPez3ydc
 
Katecheza - online | Bierzmowanie - kerygmat
https://youtu.be/-J6HXB6bhKE