Przyjmowanie Komunii świętej

Wskazówki duszpasterskie

Zalecamy i zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo. Aby godnie to uczynić polecamy obejrzeć poniższy filmik:

o. Adam Szustak OP – Jak należy przyjmować komunię św.:
https://www.youtube.com/watch?v=jNyepRZPt1M&list=PLVdrvbY9AVQpwKPjvtbHnyp1jyqlzlkgR&index=48
 
   Wiele osób jeszcze czuje lęk przed ewentualnym zarażeniem się koronawirusem. Może więc porzyjąć komunię duchową.
  Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii.
        Dla lepszego zrozumienia komunii duchowej można obejrzeć poniższe filmiki:

o. Adam Szustak OP – Co to jest komunia św. duchowa?

https://www.youtube.com/watch?v=VHqlBgY1Yf8

o. Remigiusz Recław SJ  - komunia duchowa w czasie pandemii:
  https://www.youtube.com/watch?v=sv8KAxhYUDY