Rekomendacje dla naszej Parafii

POSTANOWIENIA DLA PARAFII ŚW. ELŻBIETY W PINCZYNIE.
 
        W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., w związku z postanowieniem księdza Biskupa Diecezjalnego oraz kierując się odpowiedzialnością za powierzonych naszej trosce wiernych parafii św. Elżbiety w Pinczynie, postanawiamy co następuje:
 
 • Usilnie zachęcamy wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 • Apelujemy do wiernych naszej parafii, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 • Jeżeli pozostaliśmy w domach, to skorzystajmy propozycji mediów i w czasie transmisji Mszy św. zatrzymajmy się, odłużmy wszelkie prace, wsłuchując się w Słowo Boże i pobożnie, w duchu głębokiej wiary przeżywając misteria zbawienia. Pamiętajmy przy tym o godnej (a nie wygodnej) postawie służącej lepszemu przeżywaniu liturgii.
 • Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą tylko wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
 • Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy wszystkich parafian!!! Jak to uczynić godnie i poprawnie pokazuje krótki film (kliknij)
 • Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. oraz postanowieniem Naszego Księdza Biskupa na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo prosimy, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom.
Nie chcemy być osobami, które będą decydować kto może wejść, a kto nie. Każdy z nas niech podejdzie bardzo odpowiedzialnie do zaistniałej sytuacji.
 • Kościół parafialny w ciągu dnia będzie otwarty, więc zachęcamy do nawiedzenia Najświętszego Sakramentu i do osobistej, gorliwej modlitwy w intencji o zdrowie i wygaśniecia epidemii.
 • w przypadku pogrzebu różaniec za zmarłych będzie odprawiany indywidualnie w domu,
 • sakrament chrztu św. będzie udzielany indywidualnie w kościele parafialnym bez udziału wiernych i gości (tylko rodzice i chrzestni).
 • sakrament chorych będzie udzielany tylko w wyjątkowych sytuacjach przy zachowaniu należytych zasad higieny (w pomieszczeniu znajduje się tylko osoba przyjmująca sakrament).
 • wszystkie zamówione intencje będą odprawione, nawet bez udziału wiernych.
 • ograniczamy wchodzenie do zakrystiitylko w ważnych sprawach – indywidualnie i równocześnie informujemy, że sprawy związane z biurem parafialnym oraz zamawianie intencji można załatwiać telefonicznie (tel. do biura parafialnego: 58 588 45 84)
 • po każdej Mszy św. będziemy poza modlitwą do Św. Michała Archanioła będziemy śpiewać suplikację „Święty Boże”
 • Zachęcamy wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i Internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej. Niech ten czas rzeczywiście spędzony przed środkami społecznego przekazu będzie przeżyty w duchu głębokiej wiary.
 • Módlmy się w naszych domach we wspólnocie rodzinnej odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali jeżeli nie uczestniczymy w tych nabożeństwach w Kościele. 
Transmisja Mszy św. z Kaplicy Księdza Biskupa z Pelplina.
 

W Radiu Głos od soboty, 14 marca transmisja Mszy Świętej codziennie o godz. 18:00. W niedzielę transmisja Mszy Świętej o godz. 10:00  i 18:00. Zachęcamy do słuchania także z aplikacji mobilnej. Niebawem także dodatkowe nauki rekolekcyjne na antenie naszej rozgłośni. 


Informacje o ogólnopolskich transmisjach Mszy Świętych w mediach:
 
Niedziela, 15 marca 2020 r. 
7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy 
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA
 
Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r. 
7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1
 
Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r. 
20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl. 
 
Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w Internecie. 


Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie tej epidemii.
MÓDLMY SIĘ WSZYSCY, BO BÓG MOŻE WSZYSTKO!!!

 
Ks. Mieczysław Bizoń
Proboszcz
Ks.Tadeusz Stajkowski
Wikariusz