Uwaga - Ograniczenia


UWAGA !!!

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w strefie czerwonej liczba osób, która będzie mogła uczestniczyć we Mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni.

W kościele od 7 listopada na 1 osobę ma przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.
 
W kościele w Pinczynie może przebywać jednocześnie 59 osób !!!

W kościele w Górze może przebywać jednocześnie 19 osób !!! 

 
Wszyscy wierni są zobowiązani, aby zakryć usta i nos częścią odzieży lub maseczką.
 
Zachowujmy wciąż szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.
 
Bardzo prosimy o zastosowanie się do tych zaleceń.