W czasie epidemii koronawirusa

WSKAZANIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
I SAKRAMENTALIÓW

W PARAFII ŚWIĘTEJ ELŻBIETY W PINCZYNIE
W   CZASIE   STANU    ZAGROŻENIA   EPIDEMICZNEGO

  
   Biskup Pelpliński do odwołania udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.
 
  Zachęcamy wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu (wykaz transmisji internetowych i telewizyjnych) i przyjmowania komunii duchowej. 
    Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii.
        Dla lepszego zrozumienia komunii duchowej można obejrzeć poniższe filmiki:

o. Adam Szustak OP – Co to jest komunia św. duchowa?

https://www.youtube.com/watch?v=VHqlBgY1Yf8
o. Adam Szustak OP – Jak należy przyjmować komunię św.:
https://www.youtube.com/watch?v=jNyepRZPt1M&list=PLVdrvbY9AVQpwKPjvtbHnyp1jyqlzlkgR&index=48
o. Remigiusz Recław SJ  - komunia duchowa w czasie pandemii:
  https://www.youtube.com/watch?v=sv8KAxhYUDY      
 
     Zalecamy i zachęcamy do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. (jak to uczynić godnie i poprawnie pokazuje filmik. KLIKNIJ). W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo.
 
    Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast). Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe.
 
      W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Dlatego na Mszy św. są tylko i wyłącznie osoby, które zamówiły daną intencję!!! Bardzo prosimy o zastosowanie się do tych zaleceń państwowych jak i Episkopatu.
      Wszystkie zamówione intencje będą odprawiane zgodnie z kalendarzem, nawet jeżeli nie będzie wiernych. Jeżeli, ktoś chciałby zrezygnować z zamówionej intencji, bo nie będzie mógł uczestniczyć we Mszy św. prosimy, aby zgłosił to telefonicznie.
 
 
W sytuacjach trudnych, kapłan nie rozstrzyga, kto może wejść do kościoła, ale odprawia Mszę Świętą „sine populo” (bez ludu).
 
Zaplanowany na najbliższy czas Sakrament chrztu świętego zostaje przełożony na czas po 11 kwietnia. Jeśli jest to niemożliwe lub trudne, będziemy sprawować chrzest w czasie ustalonym z rodzicami dziecka, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 
Sakrament chorych będzie udzielany tylko w wyjątkowych sytuacjach przy zachowaniu należytych zasad higieny i tylko na wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne (w pomieszczeniu znajduje się tylko osoba przyjmująca sakrament).
 
Nie podejmujemy jeszcze decyzji o odwoływaniu uroczystości I-Komunijnych lub zmianie daty. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 
Msza Święta pogrzebowa będzie celebrowana po złożeniu trumny/urny do grobu z zachowaniem ograniczeń 5 osób oraz posługujący. Będziemy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej, z zachowaniem ograniczeń do 5 osób oraz posługujących. Różaniec za zmarłych będzie odprawiany indywidualnie w domu
 
My Kapłani trwamy na modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20.30 w plebanii i zachęcamy wiernych do wspólnej modlitwy za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 
Należy ograniczyć kontakty osobiste w kancelarii parafialnej, a jak najwięcej spraw prosimy załatwiać telefonicznie (tel. do biura parafialnego: 58 588 45 84) lub mailowo.
 

Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie tej epidemii.

Módlmy się:
      Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły zbawienia i pocieszenia.
     Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
       O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!


MÓDLMY SIĘ WSZYSCY, BO BÓG MOŻE WSZYSTKO!!! 

ks. Mieczysław Bizoń, Proboszcz
ks. Tadeusz Stajkowski, Wikariusz