Wskazania duszpasterskie w czasie epidemii

WSKAZANIA   KURII   PELPLIŃSKIEJ   W    SPRAWIE    TERMINÓW
SAKRAMENTU    BIERZMOWANIA   ORAZ    PRZYJĘCIA   DZIECI
DO    PIERWSZEJ   KOMUNII    ŚWIĘTEJ    W   CZASIE    EPIDEMII
ODNOSZĄCE SIĘ DO PARAFII ŚW. ELŻBIETY W PINCZYNIE.
 
Kuria Pelplińska przypomina, że od dnia 16 kwietnia br., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia br. zmieniającym ww. rozporządzenie z dnia 10 kwietnia br., z obowiązku zakrywania twarzy i nosa zwolnieni zostali m.in. duchowni sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.
 
W innych sytuacjach, w miejscach ogólnodostępnych, np. podczas przebywania w kościele, na terenie przykościelnym, na cmentarzu, w zakrystii, w kancelarii parafialnej, duchowni oraz inni wierni są zobowiązani, aby zakryć usta i nos, zgodnie z zasadami ogólnymi.
 
Ustalając datę bierzmowania oraz przyjęcia dzieci do Pierwszej Komunii świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego.
 
W okresie, w którym szkoły pozostają̨ zamknięte, są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie oraz organizacyjne z dziećmi komunijnymi, kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.
 
Do czasu przywrócenia nauki w szkole odwołane są wszystkie bierzmowania. W tym czasie nie należy również organizować uroczystości Pierwszej Komunii.
 
NIE będzie w naszej parafii uroczystości Pierwszej Komunii świętej w maju. Zostaje ona przeniesiona najprawdopodobniej na 27 września 2020 roku.
 
W lipcu i sierpniu uroczystości Pierwszo – Komunijne nie są organizowane!
 
Należy powstrzymać się od mnożenia indywidulanych lub rodzinnych uroczystości Pierwszo – Komunijnych. Jeśli z powodów epidemii będzie taka konieczność, odpowiednia decyzja zostanie podjęta na początku września 2020 r.
 
Odnośnie do terminów sakramentu bierzmowania, kiedy władze państwowe odwołają lub rozluźnią obecne zakazy dotyczące zgromadzeń i liczby uczestników liturgii, zostanie podany odpowiedni termin.
 
Zapraszamy służbę liturgiczną do ołtarza: szafarzy, lektorów, ministrantów. Należy zachować dystans między uczestnikami liturgii oraz zakrywać nos i usta częścią odzieży lub maseczką ochronną. Te osoby nie są wliczane do ilości osób w kościele.
 
My Kapłani trwamy na modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20.30 w plebanii i zachęcamy wiernych do wspólnej modlitwy za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Po każdej Mszy św. poza modlitwą do Św. Michała Archanioła śpiewamy suplikację „Święty Boże, Święty Mocny”.
 
Prowadzone są w Niedzielę o godz. 9.00 i 10.30 transmisje Mszy świętych z naszego kościoła parafialnego na kanale YouTube i na Facebooku naszej parafii. (stosowne linki są podane w ogłoszeniach: Transmisja Internetowa).


Dla lepszego zrozumienia komunii duchowej można obejrzeć poniższe filmiki:
o. Adam Szustak OP – Co to jest komunia św. duchowa?

https://www.youtube.com/watch?v=VHqlBgY1Yf8
o. Adam Szustak OP – Jak należy przyjmować komunię św.:
https://www.youtube.com/watch?v=jNyepRZPt1M&list=PLVdrvbY9AVQpwKPjvtbHnyp1jyqlzlkgR&index=48
o. Remigiusz Recław SJ  - komunia duchowa w czasie pandemii:
https://www.youtube.com/watch?v=sv8KAxhYUDY

 
Należy ograniczyć wchodzenie do zakrystii – tylko w ważnych sprawach – indywidualnie oraz kontakty osobiste w kancelarii parafialnej, a jak najwięcej spraw prosimy załatwiać telefonicznie (tel. do biura parafialnego: 58 588 45 84) lub mailowo. (zakładka KONTAKT)
 
Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie tej epidemii.
 
Módlmy się:
Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
Oto Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!
 
MÓDLMY SIĘ WSZYSCY, BO BÓG MOŻE WSZYSTKO!!!
 
ks. Mieczysław Bizoń, Proboszcz
ks. Tadeusz Stajkowski, Wikariusz