DIECEZJA PELPLIŃSKA

Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy główną patronką diecezji pelplińskiej.

Siostry i Bracia,
Drodzy Bracia Kapłani,

W 780 rocznicę powstania diecezji chełmińskiej, zwanej obecnie pelplińską, chcę podzielić się z Wami radością, że na prośbę moją oraz wielu kapłanów i wiernych naszej diecezji, Dykasteria Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – na mocy uprawnień nadanych jej przez Papieża Franciszka – wyraziła zgodę, aby Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy była główną patronką naszej diecezji, a św. Wawrzyniec – diakon i męczennik patronem drugorzędnym ze wszystkimi prawami oraz liturgicznymi przywilejami z tego faktu wynikającymi.
Prośmy, aby Maryja nieustannie przychodziła z pomocą w wielorakich potrzebach naszych, byśmy potrafili jeszcze gorliwiej oddawać cześć Jej Synowi. Niech temu towarzyszy błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz Biskup Ryszard
Pelplin, 28 lipca 2023 r.

Tłumaczenie korespondencji

Z Watykanu, 27 czerwca 2023

Wasza Ekscelencjo,
miło mi przesłać do Ciebie Dekret tejże Dykasterii, w którym zostaje potwierdzony wybór Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy na główną Patronkę diecezji pelplińskiej, w miejsce Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, który odtąd wskazany jest jako Patron drugorzędny, zgodnie z prośbą, jaką złożyłeś pismem z dnia 15 maja 2023 roku.
Korzystając z okazji roztaczam nad Waszą Ekscelencją wyrazy mojego szacunku.
Victorius Franciscus Viola, O.F.M.
Archiepiscopus a Secretis.

Tłumaczenie dekretu

DLA DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
Najświętszą Maryję Pannę Nieustającej Pomocy, która wśród zamętów świata przychodziła ludowi chrześcijańskiemu z pomocą, by zdążał do szczęśliwej społeczności niebiańskiej, duchowieństwo oraz wierni diecezji pelplińskiej czczą szczególnym i niezmiennym kultem.
Stąd Jego Ekscelencja Ryszard Kasyna, biskup pelpliński, zważając na powszechne głosy, w miejsce Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, słusznie zaaprobował wybór Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy na główną Patronkę wspomnianej diecezji.
On też w piśmie z dnia 15 maja 2023 roku, usilnie prosił, aby ów wybór i aprobata zostały potwierdzone zgodnie z Normami dotyczącymi ustanawiania Patronów.
Niniejszym, Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą pełnomocnictw udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, po uważnym rozpatrzeniu, czy istnieje pewność, że wybór i zatwierdzenie zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz poparte modlitwami, potwierdza

NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
GŁÓWNĄ PATRONKĄ,
A ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA,
PATRONEM DRUGORZĘDNYM
DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

ze wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi, wynikającymi z rubryk.
Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów, dnia 27 czerwca 2023 roku.
NMPNP-patronat1
NMPNP-patronat2