Duszpasterze

ks. Mieczysław Bizoń
Proboszcz

ul. Główna 25
83-251 Pinczyn
Telefon / biuro: 58 588 45 84
e-mail: ppinczyn@diecezja-pelplin.pl
ks. Michał Matusik
wikariusz

ul. Główna 25
83-251 Pinczyn
Telefon: 58 588 36 66