Posługa sakramentalna

Sakrament chrztu

Pierwszy sakrament jest nazywany „chrztem” z uwagi na główny obrzęd, w którym się dokonuje. „Chrzcić” (grec. baptizein) znaczy „zanurzyć,......

więcej

Bierzmowanie

Jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości......

więcej

Eucharystia

Słowo „Eucharystia” pochodzi od greckiego słowa „eucharistein”. Oznacza ono tyle, co „czynić dziękczynienie”. Eucharystia jest centrum i szczytem......

więcej

Namaszczenie chorych

Już w pierwszych wiekach Kościoła namaszczano chorych świętym olejem, postępując za nauką św. Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi......

więcej

Małżeństwo

Małżeństwo jest sakramentem miłości, w której człowiek ofiarowuje samego siebie. Taką miłością obdarzają się wzajemnie małżonkowie, ale ich miłość......

więcej

Pogrzeb

Każdy katolik winien pamiętać o należnej czci ciału zmarłych wiernych, które przez chrzest stały się świątynią Ducha Świętego. Dlatego też zgodnie......

więcej