Osoba Pierwszego Kontaktu

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU
W PARAFII ŚW. ELŻBIETY
W PINCZYNIE.


   Od czerwca 2020 roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu.

    W naszej parafii jest nią:
 
pani  Karolina Mikołajewska – Boszka
Adres email: wtz.fsi@gmail.com
Telefon: + 48 664 365 693